Vrhunska tehnologija

Harmony® test koristi DANSR metodu (Digital Analysis of Selected Regions). Zahvaljujući ovoj jedinstvenoj analizi specifičnih regija DNK, Harmony® test je nezavisan od distribucije GC u uzorku.

Harmony® test ispituje isključivo hromozome 21, 18, 13 i polne hromozome X i Y, što omogućava značajno povećanje efikasnosti metode. Umesto nasumičnog sekvenciranja delova cijelog genoma, Harmony® test se fokusira na hromozome koji su predviđeni da se ispituju; time je sa Harmony® testom obezbeđena mnogo detaljnija analiza ovih hromozoma nego sa konvencionalnim NIPT metodama, koje se zasnivaju na sekvenciranju kompletne slobodne DNA („Massively Parallel Shotgun Sequencing , MPSS“.)

Visokokvalifikovani tim lekara za dijagnozu i savetovanje

Tim u laboratoriji Cenata® GmbH čine visokokvalifikovani doktori i naučnici, uključujući i specijaliste humane genetike, laboratorijskoj medicini, ginekologiji i akušerstvu.