Harmony® prenatalni test

Harmony® prenatalni test

Zašto se u svijetu na svakih 60 sekundi jedna trudnica odluči za Harmony® prenatalni test?

Šta je prenatalni test (NIPT)?

NIPT je prenatalni skrining test koji može da se uradi najranije u 10. nedelji trudnoće putem uzimanja majčine krvi. Prenatalni dijagnostički testovi poput amniocenteze i biopsije horionskih čupica dijagnostikuju prisustvo hromozomskih anomalija. Oni se uglavnom izvode kasnije u trudnoći i nose mali rizik od gubitka ploda.

Šta je prenatalni test (NIPT)?
Za zdravlje Vaše bebe i Vašu bezbrižnost

Za zdravlje Vaše bebe i Vašu bezbrižnost

NIPT-om se izoluju fragmenti (delovi) DNA (slobodno-ćelijska DNA) u Vašoj krvi tokom trudnoće kako bi obezbijedio tačnu informaciju o vjerovatnoći za hromozomsku anomaliju koja može uticati na zdravlje Vaše bebe. NIPT može da se uradi najranije od navršene 10. nedelje trudnoće i detektuje najčešće hromozomske anomalije poput trizomije 21 (Down sindrom), trizomije 18 (Edvards sindrom), trizomije 13 (Patau sindrom), aneuploidije polnih hromozoma i mikrodeleciju DiGeorge. Neki NIPT testovi poput Harmony® prenatalnog testa takođe imaju opciju da Vas informišu o polu Vaše bebe.

Sign In