Najčešća pitanja i odgovori

Najčešća pitanja i odgovori

Od koje nedelje trudnoće može da se radi Harmony® prenatalni test?

Ja sam Milica Kovjenić, Magistar farmacije - medicinski biohemičar. Svoje profesionalno interesovanje sam tokom poslednjih pet godina rada u Bio Save kompaniji usmjerila isključivo ka prenatalnoj dijagnostici. Uprkos kontinuiranoj edukaciji i praćenju najnovijih svjetskih trendova na tom polju, tokom trudnoće imala sam brojna pitanja za svog ginekologa vezana za genetske i razvojne anomalije. Uvažavanjem smjernica i jasnih preporuka struke, neinvazivno testiranje je svim trudnicama, pa i meni, omogućilo lagodniju i bezbrižniju trudnoću. Mom timu i meni će biti zadovoljstvo da Vam pružimo jasne odgovore na sva pitanja. Pišite nam na email: i@bio-save.ba

Koje sve trudnice mogu da urade Harmony®test?

  • Jednoplodne trudnoće
  • Blizanačke trudnoće
  • Trudnoće iz IVF (VTO) procedura
  • Trudnoće sa donorskom jajnom ćelijom
  • Surogat trudnoće

Koje su opcije testa?

Harmony® Classic – ispituje trizomije hromozoma 13 (Patau sindrom), 18 (Edvards sindrom) i 21 (Down sindrom).

Harmony® Expert - ispituje trizomije hromozoma 13 (Patau sindrom), 18 (Edvards sindrom) i 21 (Down sindrom), kao i aneuploidije polnih hromozoma X i Y (XXY - Klinefelterov sindrom, XO – Turnerov sindrom i druge).

Harmony Plus®- ispituje trizomije hromozoma 13 (Patau sindrom), 18 (Edvards sindrom) i 21 (Down sindrom), aneuploidije polnih hromozoma X i Y (XXY-Klinefelterov sindrom, XO – Turnerov sindrom i druge), kao i mikrodeleciju na 22 hromozomu – Di George sindrom.

 

Gdje se test radi?

Test izvodi Njemačka laboratorija Cenata® koja se nalazi u Tubingenu, uz podršku najveće svjetske kompanije za dijagnostiku Roche iz Švajcarske.

Koliko dugo čekam na rezultat testa?

Rezultat stiže za prosječno 3 radna dana, od momenta pristizanja uzorka u laboratoriju u Njemačkoj.

Koja je tačnost testa?

Upotrebom tehnologije bazirane na DNA, Harmony® prenatalni test može da identifikuje više od 99% trudnoća sa Down sindromom. Statistički prenatalni testovi iz krvi za Down sindrom mogu da propuste i do 15% trudnoća sa Down sindromom.

Harmony® prenatalni test u poređenju sa statističkim prenatalnim testovima iz krvi za Down sindrom daje daleko manje lažno pozitivnih rezultata što znači da je manja šansa postoji potreba za invazivnim testom poput amniocenteze.

Harmony® prenatalni test je skrining test. Pozitivne rezultate je potrebno potvrditi dijagnostičkim testomima poput amniocenteze, biopsije horionskih čupica ili kordocenteze. 

Da li je Harmony® siguran za mene i moju bebu?

Da, u pitanju je jednostavno vađenje krvi. Krv se uzorkuje u bilo koje doba dana, nezavisno od unosa hrane, pića ili lijekova. Takođe, ne postoji potreba za prekidom  terapije niskomolekularnim heparinima.

Kako da znam da li je Harmony® test pravi test za mene?

Neinvazivni prenatalni test je potreba svim trudnicama koje će u trenutku porođaja imati 35 ili više godina. Preporučuje se i trudnicama koje su imale pobačaje ili plod sa genetskom anomalijom u prethodnoj trudnoći. Takođe, mogu ga uraditi trudnice koje imaju strah od invazivne procedure kao što je amniocenteza ili biopsija horionskih čupica.

Kako se izvodi Harmony® prenatalni test?

Test je moguće uraditi već od navršene 10. nedelje trudnoće, kako kod jednoplodnih, tako i kod blizanačkih trudnoća. Trudnoće sa tri ili više od tri ploda nije moguće testirati.

Da li Harmony® test može da testira i trudnoće iz IVF (VTO) programa?

Da, Harmony® test može da testira i trudnoće koje su začete putem vantelesne oplodnje.

Da li normalan rezultat testa znači da je moja beba u potpunosti zdrava?

Ne postoji test koji može da garantuje da će beba biti u potpunosti zdrava. Takođe, bilo koji test ne testira sve genetske anomalije koja mogu da se jave kod ploda. Neophodno je genetsko savjetovanje i prije i poslije testiranja, uz obavezan redovni ultrazvučni pregled kod nadležnog ginekologa.

Kako Harmony® prenatalno testiranje funkcioniše?

Kada ste trudni, u Vašoj krvi se nalaze dijelovi DNA Vaše bebe koja se razvija. Harmony® prenatalni test analizira uzorak Vaše krvi da bi se ispitala mogućnost za Down sindrom, kao i za druge hromozomske anomalije poput Edwardsovog i Patauovog sindroma.

Kako se Harmony® prenatalni test razlikuje od ostalih skrining testova za Down sindrom?

Harmony® prenatalni test daje jasne odgovore još u prvom trimestru posle jednostavnog vađenja krvi. Drugi skrining testovi za Down sindrom se izvode kasnije u trudnoći i zahtjevaju nekoliko posjeta doktoru. Statistički skrining testovi tokom 1. trimestra su povezani sa lažno pozitivnom stopom i do 5%. 

Harmony® prenatalni test  koristi jedinstveni metod ciljane analize DNA koji se kombinuje sa kontrolom kvaliteta i postiže preko 99% detekcione stope i stopu lažno pozitivnih rezultata manju od 0, 1%. 

Da li bi trebala da razmišljam o Harmony® testu ako imam manje od 35 godina?

Da. Smjernice profesionalnih udruženja podržavaju opciju izvođenja neinvazivnih prenatalnih testova za opštu populaciju. Harmony® prenatalni test je temeljno provjeren kod žena preko i ispod 35 godina starosti. Većina beba sa Down sindromom se rodi kod trudnica koje imaju manje od 35 godina iako je rizik za Down sindrom povećan kod trudnica preko 35 godina. 

Kada mogu da uradim Harmony® test?

Već od navršene 10. nedelje trudnoće možete uraditi Harmony® prenatalni test, jednostavnim vađenjem krvi majke. 

Očekujem blizance. Da li mogu da uradim  Harmony® prenatalni test?

Harmony® prenatalni test može da se uradi i kod blizanačke trudnoće, u okviru opcije trizomije 21, 18 i 13 hromozoma. Možemo dobiti informacije o polu beba. Ukoliko na rezultatu dobijemo informaciju da su bebe dječaci, jedna beba je sigurno dječak, a za drugu nam ostaje da pol utvrdimo ultrazvučno, zbog prisustva Y hromozoma. Ukoliko na rezultatu dobijemo informaciju da su bebe djevojčice, oba ploda su definitivno djevojčice.

Očekujem bebu koja je začeta putem IVF procedure. Mogu li da uradim Harmony® prenatalni test?

Da. U većini slučajeva Harmony® prenatalni test može da se uradi kod trudnoća začetih putem IVF procedure, uključujući i one sa doniranom jajnom ćelijom.  

Sign In